Начало → Включи се и ти

Включи се и ти

Консултативният съвет за младежка политика се състои от:


- по един представител /ръководител или упълномощено от него лице/ на младежка организация и организация или институция, работеща със и за млади хора;
- представител на отдел "Образование, култура, младежки дейности и духовно развитие" към Община Перник;
- представител на ПК "Децата, младежта, спорта и туризма" в Общински съвет Перник.

Членовете на КСМП подписват партньорско споразумение за участие. Съставът на КСМП може да бъде актуализиран, в зависимост от настъпили промени в статуса на неговите членове, или други непредвидени обстоятелства, налагащи промяна.


Може да се присъедините към КСМП посредством участието си в някоя от посочените в регистъра младежки организации от Перник.

Отделно, може да следите информацията на страниците на сайта относно различните инициативи и събития, които се случват в младежкия сектор на Перник и да участвате в тяхната организация и провеждане.